O nás

Všechno začalo naším zájmem o „průmysl“ pořádání akcí.

Aktivní účast nás dovedla nejprve k oblasti podnikatelského cestování, později se nám otevřely dveře do fascinujícího světa MICE.

MICE je zkratka, která se skládá z několika klíčových oblastí organizačního „průmyslu“.

Meetings – setkání, jednání, prezentace

Incentives – podněty, motivační programy a podpora věrnostních programů pro partnery a zaměstnance

Conferences – konference, fóra, kongresy, vzdělávací a školicí programy

Exhibitions/Events –  výstavy, podnikatelská turistika, firemní akce 

 

VČERA  

Apple Love byla při svém zrodu agenturou, jejíž cílem bylo založit platformu pro kulturní, obchodní a informační výměnu mezi zeměmi, organizaci vzdělávacích návštěv, asistenci pro představitele vědy, kultury a podnikání ve vyhledávání nových kontaktů a rozšiřování seznamů známých pro podporu jejich zájmů na nových trzích.  

           DNES  

Nacházíme se v srdci Evropy – v Praze – a aktivně pomáháme podnikům a organizacím z různých zemí při pořádání kulturních a obchodních akcí, podporujeme je také při podpoře nápadů, jak fungovat na českém trhu i v zahraničí.

  CO
Zaměřujeme se na projekty, jejichž cílem je překonání hranic – nacionálních, mezikulturních, psychologických, sociálních, ekonomických, geografických a podnikatelských.
            PROČ  
Naším proč není jednoduchý proces organizování. Díváme se výš. Chceme vazby a slučování, znalost a porozumění mezi jednotlivci, národy, městy a zemí... To je důvod, proč jsme tady.To, co děláme, má hluboké etické a estetické kořeny.